Ideon Gateway i Lund där BGA Invest finns på våning 16.

Regionalt fokus

BGA Invest är ett investmentbolag med fokus på regionala entreprenörer och företag. Med finansiell styrka och ett aktivt ägande arbetar BGA Invest för att långsiktigt skapa tillväxt och god lönsamhet i de bolag som vi investerar i.

Om företaget

Att förvalta kapital på rätt sätt

BGA Invest AB har sitt ursprung i sängkoncernen Hilding Anders, som vid försäljningen 2003 var Europas största sängföretag. Bengt Adolfsson utvecklade bolaget från en omsättning på 60 miljoner till knappt 4 miljarder kronor under sin tid som CEO, varav det sista året som styrelseordförande.

 

När företaget såldes ville man använda kapitalet på ett klokt sätt. Pengarna skulle inte ligga på hög utan göra nytta! Och det visade sig finnas gott om intressanta verksamheter som behövde ett tillskott – både med kapital och med aktivt ägande.

 

Idag har BGA ett aktivt ägande i en handfull verksamheter och ett mindre antal passiva innehav. Ledningen är också engagerad i flera styrelser utan ägandeintressen och kan även gå in som Management konsulter i företag utan att ha ägandeintresse i dessa.

 

Affärsidé

BGA Invest AB ska investera i onoterade företag med en god idé och en hängiven ledning som är lokalt eller regionalt förankrade och som behöver hjälp med såväl kapital som affärsutveckling.

 

BGA Invest önskar gå in med ett kapital som ger ett betydande ägande, detta för att långsiktigt kunna utveckla företagen och med ambitionen att notera dessa.

 

Partners

BGA Invest har ett väl utvecklat nätverk av personer och företag - både bland entreprenörer och inom finanssektorn.

Styrelsen för Minesto AB. Minesto börsintroducerades 2015.

Verksamhet som skapar tillväxt

BGA Invest AB investerar i lokala eller regionala företag med god utvecklingspotential. Helst vill vi förvärva en huvudpost i de företag där vi går in med både kapital och ett aktivt ägande. I BGA Invest finns professionellt ledarskap med synnerligen god kompetens och bred industriell erfarenhet. Investeringarnas långsiktiga mål är att genom ett aktivt ägande utveckla företagen till god expansion och lönsamhet för att därefter placera företaget i en ny ägarmiljö där det kan utvecklas ytterligare.

 

För att ytterligare stärka BGA Invests portföljbolag och skapa än större resurser för de företag som vi är engagerade i pågår ett ständigt förbättringsarbete. Genom finansiell styrka, engagemang och aktivt ägande utvecklar vi ”våra” företag. Dessutom använder vi oss av vårt mycket stora nätverk till att både finna och engagera nya innovativa entreprenörer.

 

Kungen och IVA på besök hos Acconeer.

Smart Refill utvecklar kreativa och affärsdrivande mobillösningar.

Innehav

BGA Invest investerar i huvudsak i verksamheter där vi kan förvärva en huvudpost och vara aktiva ägare.

 

Våra aktiva innehav utgörs av:

INNEHAV och ÄGARANDEL:

Minesto AB — 37,0% (börsbolag)

Smart Refill AB — 91,38%

BGA Estates SL — 100%

Acconeer AB — 21,77%

Watersprint AB — 15,4%

 

EXIT och ÄGARANDEL (vid exit):

Facino AB — 100% (2014)

Facino Production AB — 100% (2014)

S Reg International AB — 53,80%

Niconovum — 34,30%

Läs mer:

 • Acconeer AB

  Acconeer utvecklar en marknadsledande 3D-sensor med extremt låg strömförbrukning och hög precision, som kommer att revolutionera det sätt som batteridrivna mobila enheter tolkar sin omgivning. Acconeers sensor är lämplig för en mängd olika applikationer inom säkerhet, hemelektronik, smarta telefoner, surfplattor och industri. Sensorn kan användas för noggrann avståndsmätning och närvarodetektering, eller mer avancerade användningsfall som gestigenkänning och materialidentifiering.

   

  Acconeer grundades 2011 av teknikentreprenörer Mikael Egard, PhD, och Mats Ärlelid, PhD, tillsammans med Mårten Öbrink och professor Lars-Erik Wernersson på institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet. Acconeer är baserat i Lund och tilldelades under 2015 Guldmobilen för bästa innovation samt listades på 33 listan som ett av Sveriges 33 mest intressanta teknik bolag.

   

  www.acconeer.com

 • BGA Estates SL

  The sunny Spanish coast has an unprecedented drawing power. This is where BGA Estates SL deals in flats and other housing.The company also partially finances construction projects by purchasing rights at commencement of construction. The contracts are then sold when the houses are ready for occupancy.

   

  Partners include many of the leading brokers specializing in the sale of exclusive apartments and homes. In several cases there are co-operation between the brokers to list among multiple agencies. There are organized tours where the brokers always are present and submits reports to the owner of all activities.

   

  Click here for more info

 • Minesto AB

  Minesto utvecklar en unik teknologi för att producera el ur havet. Teknologin, som går under namnet Deep Green, är den enda kända tekniken som kostnadseffektivt kan producera el från långsamma havs- och tidvattenströmmar. Detta innebär att Minesto markant utökar den globala marknadspotentialen för marin energi. 2010 rankades Deep Green som en av världens 50 bästa innovationer av TIME Magazine.

   

  Deep Green kan liknas vid en undervattensdrake. Turbinen sitter under en tolv meter lång vinge som är fäst i ett fundament på havsbotten via en förankringslina. Vattenströmmarna skapar en lyftkraft på vingen som trycker ”draken” framåt. Med hjälp av ett roder styrs kraftverket i en åttaformad bana och når då hastigheter på upp till tio gånger vattenströmmen. Detta gör att Deep Green, till skillnad från konkurrerande teknik, kan utvinna energi ur långsamma havs- och tidvattenströmmar.

   

  Tack vare sin låga vikt och förmåga att verka i långsamma strömmar har Deep Green flera fördelar jämfört med andra kraftverk för tidvatten- och havsströmmar: tillgången till installationsplatser är fler, service och underhåll är mer kostnadseffektivt och dess vikt är mellan 10-25 gånger lägre. Detta ger en låg elproduktionskostnad som kan konkurrera med konventionella energikällor.

   

  Minesto AB grundades 2007 som en spin-off från SAAB med syfte att utveckla och kommersialisera Deep Green. Under 2017 installerar bolaget den första fullskalemodellen i det som ska bli bolagets första tidvattenpark i norra Wales.

   

  Minesto är baserat i Göteborg med dotterbolag i Storbritannien och har cirka 45 anställda.

   

  BGA Invest har varit huvudägare i Minesto sedan 2014. Bolaget är listat på Nasdaq First North och BGA Invests ägarandel uppgår är 37 procent.

   

  Läs mer om Minesto på www.minesto.se

 • Smart Refill AB

  Smart Refill är en etablerad IT-leverantör inom mobila och webbaserade tjänster. Företaget är inriktade mot vardagsnära tjänster som säkra betalningar och hantering av känslig information. Ett utvecklingsföretag med mycket höga krav på användarevänlighet, innovation och säkerhet. Delar som skapar affärsnytta för Smart Refills kunder som Mobiloperatörer, Finansiella bolag och övriga bolag som hanterar känslig information till sina kunder. Några av kunderna är Telia, Halebop, Chess, Shanghai commercial savings bank, 3, Skandia, Bring, NOWO, Didner & Gerge mfl.

   

  Exempelvis är bolaget global leverantör till Telia Company, erbjuder en prisbelönt mobil bank och skapade den första certifierade digitala brevlådan i Sverige. Erbjuder sin digitala plattform i sju länder Internationellt i Europa (Sverige, Norge, Finland, Danmark och Litauen), Sydostasien (Taiwan) och Indien.

   

  Omsättningen för 2015 uppgick till 470 miljoner kronor. BGA Invest har varit med på hela resan med Smart Refill tillsammans med VD och grundare David Nilsson.

   

  www.smartrefill.se

 • Watersprint AB

  Användning av UV ljus för vattenrening är en känd metod sedan årtionden. Att framställa UV genom LED teknik är däremot nytt och fördelarna är många. Watersprints produkter drivs på 12 volt och förbrukar endast 10W då de renar vattnet, när de inte renar vatten så förbrukar de ingenting då LED lamporna stängs av. Detta leder till besparingar på upp till 98% i jämförelse med exempelvis produkter baserade på UV-lysrör.

   

  Företaget tillhandahåller också marknadens minsta produkter vilket gör att de går att montera nära tappstället, så kallad point of use, vilket ger en ökad säkerhet. Alla produkter kan kopplas upp via Wi-Fi för driftstatistik och övervakning.

   

  Watersprint är ett innovativt företag som ligger i framkant både ur ett teknik- och miljömässigt perspektiv. Företaget har spetskompetens inom vatten, hälsa, nanoteknik samt IT och telekom. Vi utvecklar och skapar produkter för ett hållbart samhälle, detta görs på ett miljömässigt och energieffektivt sätt.

   

  Watersprints D4Shower finns numera på bl.a. flertalet badhus och träningsanläggningar runt om i landet. Anläggningar som antingen har haft återkommande utbrott av legionella, eller som vill försäkra sig om att det inte blir några i framtiden.

  Andra existerande kunder finns inom segmenten dricksvatten i båtar/husbilar, vatten automater och produkter för tillfälliga vattenkvalitets problem eller mer permanenta dricksvatten problem i utvecklingsländer.

   

  Watersprint grundades av Kenneth M Persson, Professor i teknisk vattenresurslära, Ola Hansson, Civilingenjör, Lars Montelius, Professor nanoteknologi och Tord Wingren, entreprenör och styrelsemedlem i ett flertal bolag.

   

  www.watersprint.se

Kontakt

Bengt Adolfsson

CEO, Chairman

 

 

E-mail

bengt[at]bgainvest.se

Git Sturesjö Adolfsson

Vice President

 

E-mail

git[at]bgainvest.se

Michael Jörgensen

IT

 

E-mail

michael[at]bgainvest.se

Henrik Ljung

CFO

 

E-mail

henrik[at]bgainvest.se

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16

223 70 Lund

SWEDEN

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Tack!

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16 · 223 70 Lund · SWEDEN

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16 · 223 70 Lund · SWEDEN

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16 · 223 70 Lund · SWEDEN

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Tack!

Regionalt fokus

Om företaget

Verksamhet som skapar tillväxt

Kontakt