Regionalt fokus

BGA Invest är ett investmentbolag med fokus på regionala entreprenörer och företag. Med finansiell styrka och ett aktivt ägande arbetar BGA Invest för att långsiktigt skapa tillväxt och god lönsamhet i de bolag som vi investerar i.

Om företaget

Att förvalta kapital på rätt sätt

BGA Invest AB har sitt ursprung i sängkoncernen Hilding Anders, som vid försäljningen 2003 var Europas största sängföretag. Bengt Adolfsson utvecklade bolaget från en omsättning på 60 miljoner till knappt 4 miljarder kronor under sin tid som CEO, varav det sista året som styrelseordförande.

 

När företaget såldes ville man använda kapitalet på ett klokt sätt. Pengarna skulle inte ligga på hög utan göra nytta! Och det visade sig finnas gott om intressanta verksamheter som behövde ett tillskott – både med kapital och med aktivt ägande.

 

Idag har BGA ett aktivt ägande i en handfull verksamheter och ett mindre antal passiva innehav. Ledningen är också engagerad i flera styrelser utan ägandeintressen och kan även gå in som Management konsulter i företag utan att ha ägandeintresse i dessa.

 

Affärsidé

BGA Invest AB ska investera i onoterade företag med en god idé och en hängiven ledning som är lokalt eller regionalt förankrade och som behöver hjälp med såväl kapital som affärsutveckling.

 

BGA Invest önskar gå in med ett kapital som ger ett betydande ägande, detta för att långsiktigt kunna utveckla företagen och med ambitionen att notera dessa.

 

Partners

BGA Invest har ett väl utvecklat nätverk av personer och företag - både bland entreprenörer och inom finanssektorn.

Styrelsen för Minesto AB. Minesto börsintroducerades 2015.

Verksamhet som skapar tillväxt

BGA Invest AB investerar i lokala eller regionala företag med god utvecklingspotential. Helst vill vi förvärva en huvudpost i de företag där vi går in med både kapital och ett aktivt ägande. I BGA Invest finns professionellt ledarskap med synnerligen god kompetens och bred industriell erfarenhet. Investeringarnas långsiktiga mål är att genom ett aktivt ägande utveckla företagen till god expansion och lönsamhet för att därefter placera företaget i en ny ägarmiljö där det kan utvecklas ytterligare.

 

För att ytterligare stärka BGA Invests portföljbolag och skapa än större resurser för de företag som vi är engagerade i pågår ett ständigt förbättringsarbete. Genom finansiell styrka, engagemang och aktivt ägande utvecklar vi ”våra” företag. Dessutom använder vi oss av vårt mycket stora nätverk till att både finna och engagera nya innovativa entreprenörer.

 

Kungen och IVA på besök hos Acconeer.

Smart Refill utvecklar kreativa och affärsdrivande mobillösningar.

Innehav

BGA Invest investerar i huvudsak i verksamheter där vi kan förvärva en huvudpost och vara aktiva ägare.

 

Våra aktiva innehav utgörs av:

INNEHAV och ÄGARANDEL:

Minesto AB — 27,9% (börsbolag)

Smart Refill AB — 99,2%

BGA Estates SL — 100%

Acconeer AB — 14,1%

Watersprint AB — 14,4%

 

EXIT och ÄGARANDEL (vid exit):

Facino AB — 100% (2014)

Facino Production AB — 100% (2014)

S Reg International AB — 53,80%

Niconovum — 34,30%

Läs mer:

Kontakt

Bengt Adolfsson

CEO, Chairman

 

 

E-mail

bengt[at]bgainvest.se

Git Sturesjö Adolfsson

Vice President

 

E-mail

git[at]bgainvest.se

Henrik Ljung

CFO

 

E-mail

henrik[at]bgainvest.se

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16

223 70 Lund

SWEDEN

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Tack!

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16 · 223 70 Lund · SWEDEN

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16 · 223 70 Lund · SWEDEN

BGA Invest AB

Ideon Gateway, våning 16 · 223 70 Lund · SWEDEN

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Tack!

Regionalt fokus

Om företaget

Verksamhet som skapar tillväxt

Kontakt